Theses

PhD theses

Angela Montanaro

University of Trieste (2021)

Filippo Glerean

University of Trieste (2020)

Giorgia Sparapassi 

University of Trieste (2019)

Francesca Giusti

University of Trieste (2018)

Francesco Randi 

University of Trieste (2016)

Martina Esposito

University of Trieste (2016)

Fabio Novelli

University of Trieste (2012)

 

Master theses

Enrico Maria Rigoni

University of Trieste (2020)

Giacomo Jarc

University of Trieste (2019)

Angela Montanaro 

University of Trieste (2018)

Filippo Glerean 

University of Trieste (2017)

Gabriele Berruto 

University of Trieste (2014)

Francesca Giusti

University of Trieste (2014)

Francesco Randi 

University of Trieste (2013)

Martina Esposito 

University of Trieste (2012)

 

Bachelor theses

Costanza Lincetto

University of Trieste (2023)

Tommaso Fagotto 

University of Trieste (2022)

Michele Matteucci

Univerisity of Trieste (2021)

Antonio Mastropasqua

University of Trieste (2020)

Jacopo De Santis

University of Trieste (2020)

Edoardo Alessandroni 

University of Trieste (2019)

Francesco Valiera 

University of Trieste (2019)

Alessandra Milloch

University of Trieste (2018)

Enrico Maria Rigoni

University of Trieste (2018)

Giacomo Jarc

University of Trieste (2017)

Francesco Borsoi 

University of Trieste (2014)

Andrea Mattioni

University of Trieste (2013)

Enrico Sindici

University of Trieste (2012)

Francesca Giusti 

University of Trieste (2012)

Marta Zonno

University of Trieste (2011)

Francesco Randi

University of Trieste (2011)